Toimialue
Kyrönlahden vesiosuuskunta

Toimialue-A 

Toimialue-B

Vesijohtolinjan eteläisin osa on Karhejärven eteläosan välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt. Niemenperä kokonaisuudessaan, mukaan lukien Saunijärven alueella olevat kiinteistöt. Lisänä Kalettoman järven itäosa. Pohjoisessa alue rajoittuu Karhen koulun ympäristöön. Rautatien läntinen osa rajoittuu Metsolan tilaan ( Vuolle ).

 Karhen koululta järven länsiosa on putken vaikutusalueella kokonaan. Karhentien varsi on kokonaisuudessaan vesijohdon vaikutuspiirissä. Eteläisimpänä pisteenä on Niemenkangas.

 Itäinen osa käsittää Kyrönlahdentien varren etäisimpänä pisteenä Nenämaantie. Heinälammintietä  pitkin verkosto ulottuu Satimusjärvelle. Runkolinjan sivuhaara ulottuu Jaskaran tietä Ala-Jaskaran tilalle. Vesiosuuskunnan runkolinja on mahdollista liittää Viljakkalasta tulevaan Viljakkalan veden vesijohtolinjaan Muotiasten tilan läheisyydessä. Runkovesijohtoon liittyjä saa vesijohdon 50 m asti ja lopun kustantaa liittyjä itse

 Ylöjärvellä vesiosuuskunnan hallitus.